Đóng bộ nạp
THAM GIA NGAY!

THAM GIA NGAY!

ĐĂNG NHẬP

Horizon Sports là một đích đến của apuestas và apuestas deportivas trên mạng lưới hàng đầu. Horizon Sports là một dịch vụ của các cầu thủ bóng đá có thể xác nhận được và thứ hai là hàng triệu khách hàng của các cầu thủ trực tuyến hài lòng về tất cả các thế giới trong năm 2004. Horizon Sports đã nhận được các cầu thủ bóng đá, trong cuộc sống và các cuộc bầu chọn của NFL trong suốt cả thời gian.

Thông tin liên hệ

2022 © Horizon Sports.
Đã đăng ký Bản quyền

Các điều khoản và điều kiện

Thỏa thuận này bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện giữa Horizon Sports và từng người chơi, sau đây được gọi là "Khách hàng".

"Khách hàng" được định nghĩa là người đã tạo tài khoản Horizon Sports mới, trực tuyến hoặc qua điện thoại với đại diện quản lý tài khoản. Horizon Sports có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Thỏa thuận này, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi, bằng cách thông báo cho Khách hàng qua email hoặc bằng cách đăng thông báo hoặc thỏa thuận mới trên trang web của chúng tôi. Các sửa đổi có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các thay đổi về phạm vi của các loại cược có sẵn, giờ, giới hạn và quy trình hoặc quy tắc của chương trình giới thiệu. Nếu khách hàng không chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào, bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này và đóng tài khoản của mình. Hoạt động tiếp tục của bạn trong tài khoản Chương trình của bạn sau khi chúng tôi đăng thông báo thay đổi hoặc thỏa thuận mới trên trang web của chúng tôi sẽ cấu thành sự chấp nhận ràng buộc đối với thay đổi đó.

 1. Đăng ký – THAM GIA

Khách hàng có thể bắt đầu quá trình đăng ký theo một trong hai cách. Họ có thể gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh từ phần đăng ký trên trang web Horizon Sports hoặc liên hệ với đại diện bán hàng của trung tâm cuộc gọi qua điện thoại theo số 1-800-370-3586. Thông tin do Khách hàng cung cấp tại thời điểm đăng ký được yêu cầu phải chính xác và hợp lệ. Horizon Sports có quyền từ chối hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào được tạo nếu xác định được rằng Khách hàng đã tạo tài khoản, thông tin không hợp lệ hoặc không chính xác, đã bị đưa vào danh sách đen hoặc vì bất kỳ lý do nào khác tùy thuộc vào quyết định của Horizon Sports. sự quản lý.

Bằng cách mở tài khoản với Horizon Sports, Khách hàng đồng ý rằng tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình vận hành của khách hàng Horizon Sports sẽ áp dụng cho họ. Horizon Sports có quyền từ chối hành động của Khách hàng hoặc đóng tài khoản của họ nếu cần thiết để tuân thủ các yêu cầu đã thiết lập. Khách hàng không được mở nhiều hơn một tài khoản khách hàng cho mỗi hộ gia đình mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Horizon Sports. Nếu khách hàng muốn kiểm tra hệ thống, Horizon Sports sẽ cung cấp tài khoản demo. Trong trường hợp vi phạm, Horizon Sports có quyền vô hiệu hóa tất cả các lượt chơi hiện tại và tương lai, cũng như mọi khả năng thắng hoặc thua trong lượt chơi đó.

 1. Lựa chọn/Từ chối

Chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng của mình để cung cấp thông tin về tài khoản của họ. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và sẽ không cho thuê, mua bán hoặc tiết lộ thông tin của khách hàng mà không có sự đồng ý của họ.

 1. hoạt động báo cáo

Horizon Sports sẽ luôn theo dõi hoạt động cá cược của Khách hàng và cung cấp các báo cáo tóm tắt hoạt động này. Định dạng, nội dung và tần suất báo cáo có thể thay đổi theo thời gian theo quyết định riêng của chúng tôi.

 1. quyền của người chơi

Khách hàng có quyền đặt câu hỏi hoặc yêu cầu làm rõ các quy tắc, chính sách và thủ tục do Horizon Sports thực hiện. Các câu hỏi nên được chuyển đến đại diện quản lý tài khoản, qua điện thoại hoặc qua hệ thống trò chuyện trực tuyến của chúng tôi. Trong trường hợp có sự khác biệt về xếp hạng đặt cược hoặc số dư tài khoản, khách hàng có thể yêu cầu nghe bản ghi âm cuộc gọi khi đặt cược (nếu qua điện thoại) hoặc khách hàng có thể yêu cầu báo cáo về hoạt động cá cược của mình bất kỳ lúc nào Trực tuyến.

 1. Điều khoản và Chấm dứt

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi có xác nhận bằng văn bản của Horizon Sports về việc tạo tài khoản của bạn. Horizon Sports hoặc khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do. Horizon Sports có quyền chấm dứt thỏa thuận mà không cần thông báo trước nếu khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của thỏa thuận này.

Horizon Sports có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng trong một khoảng thời gian hợp lý để đảm bảo khách hàng được trả đúng số tiền.

 1. Không đại diện hoặc bảo đảm về thu nhập hoặc thu nhập.

Khách hàng đồng ý, hiểu và thừa nhận rằng các quan chức, giám đốc, cổ đông, nhân viên và/hoặc kế toán của Horizon Sports đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào với Khách hàng về thu nhập, lợi tức hoặc tiền mà Khách hàng có thể nhận được hoặc tạo ra từ Dịch vụ; và/hoặc để ký kết “Thỏa thuận” này; và/hoặc tiếp thị; và/hoặc quảng bá bất kỳ phiên bản nào của Dịch vụ này; và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến “Thỏa thuận” này; và/hoặc đối tượng của “Thỏa thuận” này.

Bất kỳ sự thể hiện nào của Horizon Sports đối với hiệu ứng này chỉ là sự thể hiện quan điểm và khách hàng đồng ý, hiểu và thừa nhận rằng họ không bị xúi giục và/hoặc thuyết phục bằng cách đó để ký kết "Thỏa thuận" này và Chi nhánh đó đã ký kết Thỏa thuận cho riêng bạn ý chí và sự lựa chọn tự do, không có bất kỳ sự ép buộc hay ép buộc nào, và chỉ sau khi đã điều tra kỹ lưỡng, đầy đủ, đầy đủ và cẩn thận cũng như sau khi nhận được lời khuyên độc lập từ kế toán viên, luật sư và cố vấn tài chính của bạn.

 1. bồi thường

Khách hàng sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại diện của chúng tôi không bị tổn hại và chống lại mọi trách nhiệm pháp lý, mất mát, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, xuất phát từ, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến (a) bất kỳ vi phạm bảo hành, tuyên bố hoặc thỏa thuận nào có trong Thỏa thuận này, (b) việc thực hiện nghĩa vụ và nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này, (c) sơ suất của bạn hoặc (d) bất kỳ thương tích nào do bạn trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hành vi hoặc thiếu sót cẩu thả hoặc cố ý.

 1. tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Horizon Sports không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý nào đối với các dịch vụ của mình. Ngoài ra, chúng tôi không đảm bảo rằng hoạt động của trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào.

 1. Trách nhiệm hữu hạn

Horizon Sports sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả nào (hoặc bất kỳ tổn thất về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Ngoài ra, tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này sẽ không vượt quá tổng phí hoa hồng đã trả hoặc phải trả cho khách hàng theo Thỏa thuận này. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được hiểu là cấp quyền, biện pháp khắc phục hoặc lợi ích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là một bên của Thỏa thuận này. Nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này không phải là nghĩa vụ cá nhân của giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc cổ đông của chúng tôi.

 1. điều tra độc lập

Khách hàng thừa nhận rằng họ đã đọc thỏa thuận này và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của nó. Khách hàng đã đánh giá một cách độc lập sự phù hợp của việc tham gia Thỏa thuận này và không dựa vào bất kỳ đại diện, bảo hành hoặc đại diện nào ngoài những điều được quy định trong Thỏa thuận này.

 1. khả năng chuyển nhượng

Không được phép chuyển nhượng Thỏa thuận này, theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Horizon Sports.

 1. đừng bỏ cuộc

Việc chúng tôi không thực thi việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi sau đó tất cả các điều khoản khác của Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ không thừa nhận hoặc cho phép sửa đổi, bổ sung hoặc xóa Thỏa thuận này. Không ai trong số các nhân viên, cán bộ hoặc đại lý của chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bằng lời nói.

 1. Trò chơi chỉ bị hạn chế ở các khu vực pháp lý sau:

 • Afghanistan
 • Bulgaria
 • Central African Republic
 • Côte d’Ivoire
 • Cuba
 • Democratic Republic of the Congo
 • Democratic People’s Republic of Korea
 • Eritrea
 • France
 • French Guiana
 • French Polynesia
 • French Southern Territories
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Iran
 • Iraq
 • Lebanon
 • Liberia
 • Libya
 • Mali
 • Malta
 • Myanmar (Burma)
 • Panama
 • Republic of Korea
 • Sierra Leone
 • Slovenia
 • Somalia
 • Sudan
 • Syrian Arab Republic
 • Yemen
 • Zimbabwe

Việc sử dụng Trang web và các dịch vụ liên quan bị nghiêm cấm trong các khu vực pháp lý được liệt kê ở trên. Bất kỳ tài khoản nào được truy cập từ một tiểu bang hoặc quốc gia bị hạn chế sẽ bị thu hồi tất cả các quyền truy cập và mọi số dư trong tài khoản có thể bị coi là vô hiệu. Chúng tôi yêu cầu bạn thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn định chuyển đến hoặc đến thăm một tiểu bang hoặc quốc gia bị hạn chế. Tài khoản của bạn sau đó sẽ tạm thời bị đình chỉ hoặc đóng vĩnh viễn, tùy thuộc vào từng trường hợp. Mọi số dư khả dụng còn lại sẽ được trả lại cho bạn. Bất kỳ nỗ lực nào để phá vỡ những hạn chế này, theo bất kỳ cách nào, sẽ dẫn đến việc đóng tài khoản của bạn và bạn sẽ bị mất mọi số dư còn lại.

 1. Horizon Sports

 • Khi bạn chọn tham gia dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có tên người dùng và mật khẩu để xác nhận đăng ký của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Đặt cược vào thể thao
Tiền thưởng chào mừng! thưởng tiền mặt 15%